Egenkontrol

Egenkontrol hos Cavallini       

I henhold til Sundhedsministeriets bekendtgørelse om levnedsmiddelhygiejne og egenkontrol m.v. har vi hos RESTAURANT  OG CAFE CAVALLINI udarbejdet og implementeret et egenkontrol-program.

Formålet med implementering af egenkontrol er, at sikre overholdelse af lovgivningen samt at sikre, at vore kunder opfatter os som leverandør af sikre fødevarer, der i videst mulig omfang dækker deres behov og derved giver en høj grad af kundetilfredshed.

Principperne for egenkontrol hos CAVALLINI.

Egenkontrolprogrammet for Cavallini er opbygget efter de 5 nedenstående principper:

Kritiske punkter: vurdering af levnedsmiddelfaren i forbindelse med virksomhedens aktiviteter.

Kritiske kontrolpunkter: kortlægning af de kritiske punkter som kan holdes under kontrol, dvs. hvor i processerne de mulige levnedsmiddelfarer kan fjernes eller reduceres.

Overvågningsprocedurer: fastlægning og gennemføring af effektive overvågnings-procedurer, for de kritiske kontrolpunkter – som kan være instruktion, undervisning, temperaturmåling mv. samt kontrol af, at forskrifterne overholdes.

Korrigerende handlinger: der skal iværksættes foranstaltninger, der kan løse problemer, når overvågningsprocedurerne afslører uregelmæssigheder.

Revision af egenkontrolprogrammet: der skal foretages regelmæssig revision ved at vurdere levnedsmiddelfarer, de kritiske kontrolpunkter og overvågningsprocedurerne. Revision skal foretages hver gang virksomhedens aktiviteter ændres.